Libahundi JÄLG

14.mai 2016 Sipoonkorpi, Soome 

Võistluse eesmärk

on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest jalgsi. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-6 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui kohtunikud sätestavad teisiti.
Maastikul on 4 kuni 6 kontrollpunkti, kus tuleb sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Aeg ja koht, võistluskeskus 

Võistluskeskus, start ning finish on Soomes, Sipoonkorpi rahvuspargi lähistel ja asub umbes 25 km kaugusel Helsinki Katajanokka terminalist. Täpsemad asukoha koordinaadid teatatakse jooksvalt kodulehel. 
Start  14.mail kl. 12.00 
Finiš kl.
18.00 juhul, kui võistkonnale ei ole antud ekstreempunktides ootamise tõttu lisaaega.

Libahundi jälg koostööpartneriks on  kevadetapil Viking Line.
Viking XPRS väljub 14.mail Tallinnast kell 8.00 ja Helsingist kl.21.30
Võistluskaardid antakse osalejatele kätte laevas orienteeruvalt kell 9.00 (koht laevas täpsustatakse hiljem). Võistluskeskus Sipoonkorpis avatakse kl. 9.30,  kaartide jagamine võistluskeskuses toimub alates kella 10.00. 
Transport võistluskeskusesse ja tagasi toimub võistlejate enda initsiatiivil ja vahenditega. Helsingist on võimalik võistluskeskusse saada ka ühistranspordiga, kuid kiireim ja sobivaim viis on koopereeruda võistkonniti ja tulla koos ühe autoga.
Viking Line pakub Libahundi jälg osalejatele 14.mail kell 8.00 Tallinnast väljuvale  ja 21.30 Helsingist tagasi tulevale laevale soodushindadega pileteid:
 • autopakett (sõiduauto kõrgusega kuni 1.9 m ja pikkusega kuni 5 m + kuni 5 inimest) soodushind on  70€ edasi-tagasi Tallinn-Helsingi-Tallinn suunal (ehk 5 autoga reisija puhul: 1 inimese edasi-tagasi pilet kokku 14 €, 4 reisija puhul ühes autos 17.50 €  jne)
 • üksikreisija ilma autota: hind 7 € üks suund
 • jalgratas 5 € üks suund   
 • soovi korral on võimalik ka pühapäevase tagasituleku soodushinda küsida, samuti küsida sooduspakkumist bussile ja väikebussile Viking Line tel: +372 666 3944,  E-R 9.00-17.00
Broneeringuid laevale saab teha ainult kas e-posti:  ryhmad.estonia@vikingline.com
või telefoni  +372 666 3944 teel  kliendinumbri alusel E-R 9.00-17.00.
Kevadetapile registreerimisel saadetakse korraldajate poolt võistkonnale soodushinnaga broneeringuks vajalik kliendinumber. Palume mitte jätta laevale autokoha broneeringut viimase nädala peale, sest kohtade arv laevas on limiteeritud!

Paremusjärjestuse määramine   
Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest üks trahvipunkt. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond.
Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis võistkonna võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale. Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata.  
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda iga etapi lõpus orienteeruvalt 1 tund peale kontrollaja lõppemist kui tulemused on koos trahvidega välja selgitatud. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda. Auhinnalistele kohtadele tulnud võistkonnad saavad oma autasud kätte kohe peale võistluse lõppu võistluskeskuses. Hiljem autasude järeletoimetamist ei tehta.

Kaart
Veekindlale materjalile trükitud orienteerumiskaart, kõrguste vahega 5m. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Võistlustrass ja - maastik

Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral ja kaardi mõõtkava koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Rahvuspargi reeglitest ja maastiku iseärasustest lähtuvalt on kategooriliselt keelatud liikuda punase viirutusega märgistatud keelualadel. Rikkujaid ootavad kopsakad trahvisummad.

Võistkonna suurus 
on 2-5 liiget. Osades ekstreempunktides saab läbilaskevõime tõttu suurematel võistkondadel ülesandeid sooritada vaid osa liikmetest.

Võistkondlikku arvestust
peetakse kevadetapil 9 võistlusklassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2001 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 1997 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naisvõistkonnad
HD – segavõistkonnad, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1971 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1971 või varem sündinud 
HD45- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1971 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
PERE - vähemalt kaks võistkonna liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2002 või hiljem 

Iga võistkond osaleb üldarvestuses (võistlusklass HH) ja kõigis võistlusklassides, mille tingimustele ta vastab. 

2016 aasta kahe etapi kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon/kool saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:

 •    ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)   
 •     jook ja söök
 •     haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •     kompass 
 •     veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks. GPS seadmete kasutamine ei ole lubatud

Tegevus maastikul
Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit. Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 3 minuti jooksul. Maastikul võib olla kontrollpunkte, kus pole nõutud kõigi võistkonna liikmete poolt märgete tegemist. Täpsemad juhised saab kaardilt või kontrollpunktides asuvatelt juhenditelt. Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal  võistkonna numbrit.

Ülesannetega punktides peavad kohtunikud arvet võistkonna sooritamise kohta. Tegevusjuhised mõnedes punktides antakse võistlejatele kirjalikult, vajadusel juhendatakse täiendavalt suuliselt. Ooteaegade korral kohtunikud fikseerivad ja teatavad võistkonnale lisandunud aja. Punktikohtunike töö lihtsustamiseks tuleb veenduda punkti jõudes, et kohtunik on võistkonna saabumise fikseerinud, kuulata ja täita juhiseid ning mitte lahkuda kontrollpunktist (ka ajutiselt) ilma kohtuniku nõusolekuta. Ilma kohtuniketa ülesannetega punktides tuleb järgida täpselt võistkonnale antud kirjalikke juhiseid.

Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja, seal toimub pärast võistluse lõpetamist alates kella 16.30 toitlustus. Isiklikud asjad ja autovõtmed saab võistluse ajaks jätta võistluskeskusse.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Vastavalt Sipoonkorpi rahvuspargi eritingimustele on oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel. Lisaks on keelatud liikuda tumekollase musta täpirastriga kajastatud põldudel või heinamaadel, mis on keelualad ka siis kui neid ei ole punasega keelualaks märgitud.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale:


2009 või hiljem sündinud1997..2008 sündinud 1957..1996 sündinud1956 või varem
sündinud
kuni 04.05.2016 

 2 €

 12 €

25 €

 15 €

05.05-11.05.201620 €35 €35€35 €
14.05.2016
kohapeal
45 €45€45 €45€

SI-pulga rent 2 € (lisandub osavõtutasule).
Võistleja mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata. Võistkonna liikme(te) vahetamine on tasuta kuni 12.05.2016. Hilisem võistlejate muutmine on tasuline: 2 € ühe osaleja kohta.
Võistluse mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.
Esmaabipakett asub stardis.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le võistlejale sisaldab

 •   võistlusest osavõtu
 •   randmepaela SI-pulga kinnitamiseks 
 •   kaardid igale osalejale
 •   toitlustuse
 •   joogi 
 •   rajateeninduse
Registreerimisega samaaegselt palume tasuda osavõtutasu ja (kui on tellitud) SI pulga rent.
12.05.2016-ks osalustasu mittetasunud võistkond startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil.
Registreerimine kodulehel : http://www.libahunt.eu
Võistkond kasutab märkimiseks  SI (SportIdent) pulki. Iga võistleja kohta on vajalik üks SI pulk. Võistkonna registreerimisel märkida kõikide liikmete SI-pulkade numbrid, viimaste puudumisel SI pulga rendisoov. 

SI jaamad toetavad muuhulgas SI-9, SI-10, SI-11 pulki.
On võimalik rentida 128 või 192 mälupesaga SI pulki (versioon 6, 10 või 11) hinnaga 2 €,  renditud SI-pulga kaotsiminekul või purunemisel tuleb tasuda 60 €.

Millist SI-pulka vaja läheb?
SI-pulki on mitut tüüpi: 30- 50- 128- ja 192 mälupesaga. Meie kevadetapi maastikul on kokku kuni 80 SI-jaama. Rajaplaneeringu täpsustudes avaldame läbitava teekonna pikkuse, millest alates tuleks võistkonnal kindlasti valida suurema mälumahuga SI pulk (täpsem info: http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php). 
30-e mälupesaga SI-pulk (Si pulga number 1...499999) sobib võistkonnale, kes ei plaani läbida maastikul rohkem kui 10-12 km.  Vähemalt 15 km läbida plaanivad võistkonnad peaksid kaaluma üle 50-e mälupesa omavat SI-pulka.

Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu